മാൾട്ടാ വാർത്തകൾ

മാൾട്ടയിലെ മലയാളികൾക്ക് നൊമ്പരമായി അശ്വതി വിടവാങ്ങി.

വലേറ്റ : കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മാറ്റർ – ഡേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗാതുരയായി അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അശ്വതി രവി(34) അന്തരിച്ചു.

കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ തേവലിക്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി കുടുംബമായി മാൾട്ട ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.

ഭൗതികശരീരം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഭൗതികശരീരം പൊതുദർശനത്തിനുള്ള സമയം പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button